Przed ułożeniem podłogi

 • Nowoczesny system łączenia to prosta i sprawna instalacja, a kilka podstawowych zasad pielęgnacji zapewnia utrzymanie kondycji naszej podłogi w idealnym stanie przez długie lata. Aby użytkownik był w pełni zadowolony z naszego produktu zalecamy wykonanie następujących czynności:  
 • opakowanie, w jakim jest sprzedawany FINISHPARKIET / FINISHDESKA, nie jest hermetyczne, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy przechowywaniu produktu,
 • parkiet/deskę należy przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w pomieszczeniach o stałej temperaturze 18÷22°C i wilgotności względnej powietrza 45÷60%, rozpakowywać bezpośrednio przed ułożeniem,
 • nie należy klimatyzować parkietu/deski przed montażem,
 • zalecamy klejenie podłogi na podłoże równe, mocne, suche, wolne od rys i spękań,
 • wilgotność podłoża powinna wynosić: jastrych cementowy ≤ 1,8% CM, beton ≤ 1,8% CM, podkłady anhydrytowe ≤ 0,5% CM,
 • wilgotność podłoża na ogrzewaniu podłogowym powinna wynosić: jastrych cementowy ≤ 1,8% CM, beton ≤ 1,8% CM, podkłady anhydrytowe ≤ 0,3% CM,
 • przed gruntowaniem podłoże należy przeszlifować w celu usunięcia mleczka cementowego bądź anhydrytowego, a następnie dokładnie odkurzyć,
 • podłoże nierówne wyrównać masą samopoziomującą,
 • zaleca się stosowanie preparatów gruntujących przed nałożeniem kleju,
 • pomieszczenie pomalować i układanie podłogi traktować jako ostatnią czynność budowlaną w tym pomieszczeniu, w przypadku potrzeby malowania ścian i sufitu po ułożeniu parkietu/deski, należy podłogę dokładnie zabezpieczyć folią i papierem falistym, a wcześniej zaimpregnować,
 • zabezpieczenie ułożonej podłogi folią i papierem falistym nie oznacza, że jest ono wystarczające w celu ochrony przed uszkodzeniami związanymi z innymi pracami budowlanymi w pomieszczeniu.