Podczas układania podłogi

  • podczas układania parkietu/deski temperatura powietrza powinna wynosić 18÷22°C, a wilgotność powietrza 45÷60%. Ten zakres temperatur i wilgotności odpowiada wilgotności podłogi, która wynosi 7±2% i taką wilgotność należy utrzymywać przez cały okres użytkowania FINISHPARKIETU / FINISHDESKI,
  • do układania podłogi należy stosować kleje przeznaczone do podłóg gotowych,
  • grubość nanoszenia kleju i jego zużycie zależne są bezpośrednio od wyrównania posadzki,
  • klepki zanieczyszczone klejem należy czyścić według wskazań producenta kleju. Wskazane jest przeprowadzenie próby czyszczenia na elementach nieprzyklejonych do podłoża,
  • klepki parkietowe układamy do wystającego pióra, ułatwia to ich dopasowywanie i skraca czas potrzebny do ułożenia całej podłogi
Kontakt