Po ułożeniu podłogi

  • po ułożeniu całej podłogi usuwamy kliny dystansowe i mocujemy listwy,
  • zamiatamy i odkurzamy podłogę, zabrudzone miejsca czyścimy zwilżoną ścierką,
  • gotową podłogę w pierwszej kolejności powinno się zabezpieczyć środkiem do konserwacji podłóg lakierowanych lub olejowanych, poleconym przez sprzedawcę parkietu/deski, który uniemożliwi wniknięcie przypadkowo rozlanej wody w mikro szczeliny między klepkami parkietu/deskami,
  • pokrycie podłogi środkiem impregnującym nie zabezpiecza w 100% przed skutkami wchłonięcia wody,
  • dalszą pielęgnację podłogi przeprowadzić z uwzględnieniem wskazówek producenta środka pielęgnacyjnego,
  • podłogi dodatkowo nie lakierujemy,
  • przy myciu podłogi używać wilgotnej ścierki lub dobrze odsączonego mopa, unikać nadmiaru wody,
  • w przypadku utrzymywania w pomieszczeniach standardowej temperatury (18÷22°C) i wilgotności względnej powietrza poniżej 45÷50%, nastąpi kurczenie się deszczułek i powstawać będą szczeliny między nimi. Może to również doprowadzić do wyłódkowania lub wykrawędziowania podłogi,
  • w przypadku utrzymywania w pomieszczeniach standardowej temperatury (18÷22°C) i wilgotności względnej powietrza powyżej 55÷60%, może nastąpić wyłódkowanie, wykrawędziowanie lub wybrzuszenie podłogi.
Kontakt